бърже

бърже
нар. - бързо, скоро, мигновено, веднага, тутакси, неотложно, спешно, час по-скоро, срочно, енергично, в миг, немедлено, безотлагателно, подвижно, чевръсто, моментално, набързо, на часа, набърже, на бърза ръка, бързешком, бързешката, бързата
нар. - силно, с пълна пара, ударно
нар. - изведнъж, изневиделица, неочаквано, ненадейно

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • бърже — (2*) сравн. степ. Быстрее: а посли противу к намъ ать мы борже поидемъ. ЛИ ок. 1425, 157 (1151); а поиди борже. Там же, 257 (1229) …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • скоро — нар. бързо, бърже, на бърза ръка, надве натри нар. тутакси, веднага, час по скоро, незабавно, немедлено, без бавене, спешно нар. наскоро, недавна, преди малко, неотдавна нар. живо, набързо нар. след малко, по после, по късно …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”